کیتایاما شیزوکی، هم‌کلاسی شیبا میوکی برای درس خواندن به خارج می‌رود. اینکار معمولاً برای جادوگران غیرممکن است، زیرا خروج یک جادوگر از کشور، مانند خارج شدن راز ملی آن کشور بود. چنین خروجی تنها در یک برنامه‌ی دانش‌آموز انتقالی قابل قبول بود. و این چنین شد که آنجلینا کودو شیلد از USNA برای درس خواندن در مقطع اول دبیرستان به ژاپن آمد.

حدود زمانی که لینا به ژاپن رسید، موجودات مرموزی که قربانیان‌شان را بدون قطره خونی در بدن رها می‌کردند، حملات‌شان را بر علیه جادوگران آغاز کردند. آیا تاتسویا می‌تواند هویت این «خون‌آشام»ها را کشف کند؟