داستان در سال 2002 و در یکی از تیم‌های ژیمناستیکی ژاپن رخ می‌دهد. شوتارو آراگاکی، عضو سابق تیم ژاپنی که زندگیش را وفق ژیمناستیک کرده بود، دیگر نمی‌تواند با انتظارات خودش رقابت کند. با وجود تمرین‌های سرسختانه‌ی هر روز او، مربی آماکوسا توصیه می‌کند که بازنشسته شود. اما، رویارویی خاصی سرنوشت آراگاکی را تغییر می‌دهد.