در سال 20XX. زمین توسط هیولاهایی که به عنوان «دشمن بشریت» شناخته می‌شوند، مورد حمله قرار گرفته است. برای مبارزه با این خطر، مدارس ویژه متشکل از نوجوان‌هایی که توانایی‌های خارق‌العاده داشتند، تشکیل شد. این افراد، که به عنوان «با مهارت» نیز شناخته شده‌اند، دارای توانایی‌هایی هستند که می‌توانند قوانین واقعیت را زیرپا بگذارند. بین این اشخاص خیلی قوی، شخص منحصر به فردی وجود دارد، کسی که با وجود نداشتن قدرتی به یکی از این مدارس فرستاده شد. این داستان شخصیت اصلی ماست که سعی دارد تنها با استفاده از هوش و زکاوت خود، دشمنان بشریت را شکست دهد.