دانش‌آموز کلاس نهم، یوسکه یوتسویا فردی اهل عمل و تنهاست، او دوستی ندارد و در کلوپی هم فعالیت نمی‌کند. بعد در یک روز، او و دو هم‌کلاسی دخترش ناگهان به دنیایی دیگر منتقل می‌شوند، جایی که باید برای زنده ماندن همکاری کنند و برای جانشان بجنگند. یوتسویا یک گرگ تنهاست و همیشه طبق خواسته‌های خود زندگیش را سپری کرده است، اما اگر قرار بر قهرمان شدنش باشد، چگونه عمل خواهد کرد؟! برای داستانی فانتزی منحصر به فرد آماده باشید که همه‌ی دانش شما از فانتزی را به چالش خواهد کشید!