برای 820 سال، او بدون داشتن دانشی از پیشرف‌های انسان‌ها و توسعه علمی خوابیده بود. سرزمینی که زمانی او به خوبی آن را می‌شناخت به محلی ناشناخته و مملو از تکنولوژی، رفتارها و سبک زندگی جدید تبدیل شده بود. کادیس اتراما دی رایزل، معروف به رای، با بیدار شدن دنبال راه‌هایی می‌گردد که خود را به این عصر جدید عادت دهد. او یک خدمتکار وفادارش، فرانکنشتاین را می‌یابد که در حال حاضر مدیر دبیرستانی در کره‌ی جنوبی است. رای تصمیم می‌گیرد که این دبیرستان برای یادگرفتن درمورد دنیای مدرن مکانی عالی است، برای همین ثبت نام کرده و شروع می‌کند به خودمانی شدن با گروه‌های دانش‌‌آموزان خوب این مدرسه تا بیشتر خود را همرنگ بقیه کند. اما این دنیا از دنیای قبلی او امن‌تر نیست؛ و رای بلند مرتبه و سردرگم که از تکنولوژی چندان سر در نمی‌آورد، خودش را در ماجراجویی‌هایی پیدا می‌کند که مضحک و پر از خطرات است.