ناگهان ستون‌هایی بالای زمین پدیدار شدند که همه‌ی زندگی روی زمین را تهدید می‌کردند. خدایی که خود را اودین می‌نامد، به کمک انسان‌هایی آمد که در شرف شکست کامل بودند. اودین با تخصیص دادن دوشیزگان مبارز، یعنی Walküreها و Herocraft به عنوان بال‌هایشان بر علیه ستون‌ها اعلان ضد حمله کرد.

چندین سال بعد، نبرد بین بشریت و ستون‌ها با وجود پشتیبانی مردان از Walküreهایی که در آسمان‌های خائن برای نجات دنیا پرواز می‌کردند، شدت گرفت.

ژاپن نیز استثناء نیست. سه Walküre با ستونی که روی کوه فوجی مقدس بلند شده بود، مقابله می‌کردند. هر Walküre مهارت زیادی دارد، اما هرکدامشان مشکلات خود را نیز دارند. و حالا، یک خلبان خبره از اروپا رسیده است.

انسان‌ها، حالا وقت مبارزه‌ی متقابل رسیده. روز حساب رسی فرا رسیده. زمان راگناروک نزدیک می‌شود.