داستان درباره دخترانی است که در مسابقات سنگ نوردی رقابت می‌کنند، به ویژه سنگ نوردی در روی دیوارهای مصنوعی. دانش‌آموز دبیرستانی سال اولی کونومی کاساهارا بعد از تمرین دادن مغزش و بازی‌های گیج کننده طی مقطع راهنمایی، این ورزش را در دبیرستان دخترانه‌ی هانامیا کشف می‌کند.