پروژه‌ی انیمه بر اساس مجموعه عروسک‌های Assault Lily.

در زمین آینده‌ی نزدیک، بشریت توسط موجودات عظیم مرموزی که به عنوان «گنده» تحت خطر نابودی قرار می‌گیرد. کل زمین بر علیه این گنده‌ها متحد می‌شود و به صورت موفقیت آمیز سلاحی به اسم CHARM را با ادغام کردن علم و جادو توسعه می‌دهند. چارم نشان می‌دهد که میزان همگامی آن با دختران نوجوان خیلی بالاست و دخترانی که می‌توانند از چارم استفاده کنند، به «لیلی‌ها» معروف میشوند. در کل دنیا، آکادمی‌های نظامی گاردن تشکیل می‌شوند تا لیلی‌ها را برای مقابله با گنده‌ها آموزش دهند و از مردم محافظت کنند. این داستانی درباره دخترانی جنگی است که تلاش دارند در چنین گاردن‌هایی به لیلی تبدیل شوند.