انیمه تلویزیونی اوریجینال از Kazutaka Kodaka و Rui Komatsuzaki، سازندگان Danganronpa.

خیلی وقت پیش، کشورهای «کانتو» و «کانسی» وارد جنگ شده و دنیا را تقسیم کرده بودند. اما در پایان جنگ، کانسی تبعه کانتو شد. هرچند، دولت کانسی و نیروی پلیس آن رو به زوال گذاشت و جرم و جنایت حکمفرما شد. مجرمان نیز «آکوداما» صدا زده می‌شوند. حال دختری بیگناه درگیر مسائل آکوداما میشود و شاهد زندگی محرمانه آنها خواهد بود.