پروژه‌ی اوریجینال نوشته شده توسط Jun Maeda. از دست‌اندرکاران Angel Beats! و Charlotte.

روزی طی آخرین تعطیلات تابستانه‌ی دبیرستان یوتا ناروکامی، ناگهان دختری به اسم هینا ظاهر شد و خودش را «خدای همه چیز دان» معرفی کرد. هینا به یوتای گیج شده اعلان می‌کند، «دنیا طی 30 روز نابود میشه.» یوتا شاهد قدرت‌های پیشگویی خدا مانند هینا می‌شود و قانع می‌شود که قدرت‌های او واقعی است. او بنابه دلایلی تصمیم می‌گیرد در خانه‌ی یوتا زندگی کند. اینچنین تابستان پرماجرایی قبل از آخر دنیا شروع می‌شود.