یک پسر می‌جنگه... برای «مرگ درست».

سختی، پشیمانی، شرمساری: احساسات منفی که انسان‌ها حس می‌کنند، به نفرین‌هایی تبدیل شدند که در زندگی روزمره‌ی ما کمین می‌کنند. نفرین‌ها در درون دنیا آزادانه حکمفرمایی می‌کنند و قادر هستند مردم را به بدبختی وحشتناکی بکشانند و یا حتی مرگ. حتی بدتر از این، نفرین‌ها تنها توسط نفرینی دیگر دفع می‌ شوند.

ایتادوری یوجی با اینکه زندگی دبیرستانه‌ی کاملاً ساده ای را سپری می‌کند، اما پسری با قدرت فیزیکی فوق‌العادست. روزی، او برای نجات دوستی که توسط نفرین‌ها مورد حمله قرار گرفته بود، انگشت شبح دو صورت را می‌خورد و نفرین را به داخل روح خودش می‌گیرد. از آن به بعد، او بدنش را با شبح دو صورت شریک می‌شود. با راهنمایی یکی از قدرتمندترین جادوگران به نام گوجو ساتورو، ایتادوری به دبیرستان جادوگری شهر توکیو وارد می‌شوند، این یک سازمانی است که با نفرین‌ها می‌جنگند... و اینچنین داستان قهرمانانه‌ی یک پسری که برای دفع نفرین‌ها، به نفرین تبدیل شد شروع می‌شود.